Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 74 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
30-11-2022
Giải Ba: 25161 - 95366 - 48674 - 94494 - 04644 - 96641
Truyền Thống
22-11-2022
Giải Nhất: 00774
Truyền Thống
20-11-2022
Giải Năm: 8409 - 7739 - 0074 - 9074 - 0573 - 6822
Truyền Thống
08-11-2022
Giải Bốn: 9750 - 1119 - 3274 - 6424
Truyền Thống
25-10-2022
Giải Năm: 4127 - 9161 - 5584 - 1258 - 1074 - 5102
Truyền Thống
14-10-2022
Giải ĐB: 57974
Truyền Thống
08-10-2022
Giải Ba: 95939 - 36043 - 04874 - 02787 - 78555 - 90593
Truyền Thống
04-10-2022
Giải Năm: 1174 - 6209 - 5150 - 8436 - 2640 - 6544
Truyền Thống
25-09-2022
Giải Năm: 3701 - 6434 - 4520 - 4327 - 6864 - 4674
Truyền Thống
24-09-2022
Giải Bốn: 8467 - 7574 - 1579 - 7138
Truyền Thống
19-09-2022
Giải Nhì: 76774 - 74253
Truyền Thống
18-09-2022
Giải Bốn: 2580 - 6226 - 0074 - 0880
Truyền Thống
10-09-2022
Giải Ba: 21437 - 09706 - 21647 - 65512 - 61974 - 19816
Truyền Thống
30-08-2022
Giải Năm: 4602 - 1077 - 6892 - 8471 - 8213 - 0174
Truyền Thống
25-08-2022
Giải Năm: 5500 - 3252 - 4260 - 9739 - 5644 - 8974
Truyền Thống
22-08-2022
Giải Ba: 30974 - 87817 - 00516 - 93800 - 35859 - 72718
Truyền Thống
20-08-2022
Giải Năm: 1622 - 6905 - 7172 - 9074 - 9707 - 8435
Truyền Thống
16-08-2022
Giải Ba: 60378 - 64066 - 12692 - 84872 - 11430 - 60174
Truyền Thống
15-08-2022
Giải Bốn: 4783 - 1074 - 4928 - 0171
Truyền Thống
14-08-2022
Giải Bốn: 3374 - 8195 - 2463 - 7621
Truyền Thống
11-08-2022
Giải Bốn: 2738 - 7721 - 9324 - 8774
Truyền Thống
05-08-2022
Giải Nhất: 91374
Truyền Thống
03-08-2022
Giải Ba: 55527 - 82314 - 77309 - 06574 - 24773 - 18642
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top