Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 80 xổ số Truyền Thống từ ngày: 09/06/2022 - 06/12/2022
Truyền Thống
03-12-2022
Giải Ba: 87053 - 92528 - 52854 - 59290 - 49855 - 59580
Truyền Thống
03-12-2022
Giải Năm: 2533 - 2480 - 0463 - 3518 - 3588 - 8849
Truyền Thống
02-12-2022
Giải Ba: 90238 - 78005 - 60888 - 31380 - 35565 - 56202
Truyền Thống
29-11-2022
Giải ĐB: 25380
Truyền Thống
18-11-2022
Giải Năm: 9176 - 3207 - 7231 - 1657 - 8080 - 5058
Truyền Thống
16-11-2022
Giải Năm: 1039 - 7182 - 0280 - 4445 - 6725 - 1225
Truyền Thống
15-11-2022
Giải Ba: 83780 - 71776 - 83219 - 79310 - 25559 - 28409
Truyền Thống
05-11-2022
Giải Ba: 60654 - 00964 - 04680 - 40383 - 52970 - 40634
Truyền Thống
24-10-2022
Giải Nhì: 24301 - 13680
Truyền Thống
22-10-2022
Giải Nhì: 51180 - 27619
Truyền Thống
22-10-2022
Giải Bốn: 0841 - 6547 - 3780 - 4848
Truyền Thống
16-10-2022
Giải Nhì: 46880 - 08079
Truyền Thống
12-10-2022
Giải Nhì: 82580 - 33620
Truyền Thống
02-10-2022
Giải Bốn: 3780 - 9427 - 9341 - 1822
Truyền Thống
27-09-2022
Giải Ba: 63455 - 73781 - 29319 - 20235 - 27180 - 54670
Truyền Thống
18-09-2022
Giải Bốn: 2580 - 6226 - 0074 - 0880
Truyền Thống
16-09-2022
Giải Nhì: 56928 - 41080
Truyền Thống
12-09-2022
Giải Năm: 0828 - 1089 - 2239 - 3967 - 4868 - 6380
Truyền Thống
08-09-2022
Giải Năm: 4529 - 5787 - 8580 - 7087 - 6706 - 7842
Truyền Thống
01-09-2022
Giải Bốn: 5838 - 2680 - 0316 - 1899
Truyền Thống
30-08-2022
Giải Ba: 63705 - 25369 - 96438 - 09380 - 80303 - 46713
Truyền Thống
17-08-2022
Giải Ba: 41334 - 00280 - 02948 - 83461 - 45989 - 19870
Truyền Thống
09-08-2022
Giải ĐB: 00180
Truyền Thống
24-07-2022
Giải Bốn: 8872 - 2380 - 7349 - 9457
Truyền Thống
23-07-2022
Giải Năm: 2370 - 5850 - 0727 - 5103 - 4180 - 7072
Truyền Thống
19-07-2022
Giải Nhất: 88480
Truyền Thống
08-07-2022
Giải Ba: 04850 - 05780 - 10310 - 52443 - 09544 - 90813
Truyền Thống
02-07-2022
Giải Ba: 96368 - 65980 - 74760 - 70786 - 58689 - 20359
Truyền Thống
01-07-2022
Giải Năm: 3638 - 2980 - 7739 - 2243 - 1130 - 4587
Truyền Thống
20-06-2022
Giải Năm: 3354 - 2503 - 8187 - 1722 - 7345 - 4980
Truyền Thống
18-06-2022
Giải Năm: 6803 - 8396 - 9069 - 9128 - 0880 - 9176
Truyền Thống
14-06-2022
Giải Năm: 0680 - 5940 - 0830 - 8208 - 8500 - 9839
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top