Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 81 xổ số Truyền Thống từ ngày: 09/06/2022 - 06/12/2022
Truyền Thống
04-12-2022
Giải Bốn: 7781 - 9228 - 6483 - 6636
Truyền Thống
30-11-2022
Giải Năm: 8490 - 1279 - 3981 - 7199 - 9982 - 5959
Truyền Thống
29-11-2022
Giải Ba: 40071 - 62719 - 03871 - 39155 - 49381 - 54569
Truyền Thống
18-11-2022
Giải Nhì: 75381 - 94816
Truyền Thống
17-11-2022
Giải Ba: 03748 - 53195 - 55751 - 50581 - 47510 - 45326
Truyền Thống
13-11-2022
Giải Năm: 9028 - 0798 - 6142 - 5181 - 3005 - 0430
Truyền Thống
08-11-2022
Giải Năm: 3786 - 0911 - 9541 - 3781 - 9279 - 2086
Truyền Thống
21-10-2022
Giải Bốn: 4981 - 5705 - 4473 - 2457
Truyền Thống
09-10-2022
Giải Năm: 6187 - 9081 - 2928 - 1916 - 6109 - 1605
Truyền Thống
06-10-2022
Giải Nhì: 09283 - 07481
Truyền Thống
28-09-2022
Giải Nhì: 99881 - 91950
Truyền Thống
27-09-2022
Giải Ba: 63455 - 73781 - 29319 - 20235 - 27180 - 54670
Truyền Thống
14-09-2022
Giải ĐB: 66581
Truyền Thống
30-08-2022
Giải Nhất: 63681
Truyền Thống
28-08-2022
Giải Năm: 7981 - 5798 - 9718 - 8950 - 1299 - 9004
Truyền Thống
24-08-2022
Giải Bốn: 7281 - 3051 - 4175 - 4357
Truyền Thống
23-08-2022
Giải Bốn: 3630 - 3584 - 9481 - 9213
Truyền Thống
10-08-2022
Giải Ba: 72931 - 94336 - 16191 - 34533 - 11281 - 55440
Truyền Thống
01-08-2022
Giải Năm: 5081 - 2597 - 1948 - 0507 - 0291 - 3793
Truyền Thống
31-07-2022
Giải Bốn: 7282 - 2781 - 4459 - 3005
Truyền Thống
30-07-2022
Giải Ba: 75396 - 28088 - 46255 - 18481 - 39865 - 20146
Truyền Thống
27-07-2022
Giải Bốn: 7099 - 8552 - 5600 - 5581
Truyền Thống
26-07-2022
Giải Ba: 55785 - 71653 - 68381 - 74791 - 63855 - 46439
Truyền Thống
22-07-2022
Giải ĐB: 92581
Truyền Thống
18-07-2022
Giải Năm: 4750 - 4156 - 4362 - 2281 - 3698 - 8250
Truyền Thống
06-07-2022
Giải ĐB: 92581
Truyền Thống
25-06-2022
Giải ĐB: 42581
Truyền Thống
23-06-2022
Giải Năm: 3441 - 1081 - 5171 - 2533 - 2246 - 1650
Truyền Thống
09-06-2022
Giải ĐB: 08181
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top