Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 89 xổ số Truyền Thống từ ngày: 09/06/2022 - 06/12/2022
Truyền Thống
30-11-2022
Giải Nhì: 01989 - 05593
Truyền Thống
16-11-2022
Giải Nhì: 51589 - 19352
Truyền Thống
14-11-2022
Giải Nhì: 64989 - 79753
Truyền Thống
10-11-2022
Giải Năm: 1489 - 4707 - 5990 - 1175 - 9767 - 6607
Truyền Thống
08-11-2022
Giải Ba: 20089 - 91989 - 55661 - 28892 - 04894 - 38296
Truyền Thống
20-10-2022
Giải Năm: 3670 - 4516 - 1189 - 0214 - 4497 - 1524
Truyền Thống
19-10-2022
Giải Bốn: 8789 - 3529 - 4582 - 6318
Truyền Thống
18-10-2022
Giải Năm: 0054 - 1956 - 0329 - 4338 - 7272 - 9689
Truyền Thống
05-10-2022
Giải Năm: 0729 - 8051 - 5357 - 9572 - 5889 - 8522
Truyền Thống
12-09-2022
Giải Năm: 0828 - 1089 - 2239 - 3967 - 4868 - 6380
Truyền Thống
01-09-2022
Giải Nhì: 68416 - 20989
Truyền Thống
17-08-2022
Giải Ba: 41334 - 00280 - 02948 - 83461 - 45989 - 19870
Truyền Thống
12-08-2022
Giải Ba: 83289 - 82224 - 72392 - 74037 - 55906 - 71697
Truyền Thống
10-08-2022
Giải Nhì: 15689 - 40605
Truyền Thống
09-08-2022
Giải Năm: 9133 - 9537 - 9829 - 7490 - 4817 - 6589
Truyền Thống
05-08-2022
Giải Bốn: 0393 - 0045 - 1630 - 7989
Truyền Thống
30-07-2022
Giải Năm: 5489 - 2998 - 2610 - 3077 - 8455 - 8252
Truyền Thống
22-07-2022
Giải Năm: 4595 - 0986 - 6083 - 6982 - 6407 - 4489
Truyền Thống
15-07-2022
Giải Ba: 82010 - 30658 - 97189 - 04601 - 93310 - 65713
Truyền Thống
02-07-2022
Giải Ba: 96368 - 65980 - 74760 - 70786 - 58689 - 20359
Truyền Thống
17-06-2022
Giải Ba: 71919 - 59789 - 52759 - 73565 - 51302 - 86755
Truyền Thống
16-06-2022
Giải Năm: 0830 - 7162 - 7529 - 1436 - 1953 - 3189
Truyền Thống
11-06-2022
Giải Nhì: 20025 - 62589
Truyền Thống
10-06-2022
Giải Ba: 49309 - 00889 - 33185 - 80590 - 37524 - 87162
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top