Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 90 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 29/09/2022
Truyền Thống
27-09-2022
Giải ĐB: 77390
Truyền Thống
25-09-2022
Giải Ba: 38607 - 71890 - 94928 - 23815 - 97833 - 95667
Truyền Thống
17-09-2022
Giải ĐB: 55890
Truyền Thống
09-09-2022
Giải Ba: 84235 - 63153 - 17132 - 31890 - 86262 - 24310
Truyền Thống
07-09-2022
Giải Năm: 1922 - 6900 - 2163 - 1338 - 6990 - 7333
Truyền Thống
01-09-2022
Giải Ba: 45860 - 53290 - 69426 - 73508 - 69579 - 36407
Truyền Thống
29-08-2022
Giải Năm: 8213 - 2982 - 1312 - 9421 - 7692 - 0890
Truyền Thống
28-08-2022
Giải Nhì: 39990 - 30534
Truyền Thống
26-08-2022
Giải Bốn: 7290 - 0543 - 6438 - 1691
Truyền Thống
21-08-2022
Giải Năm: 8936 - 4822 - 8413 - 4090 - 5858 - 3016
Truyền Thống
19-08-2022
Giải Nhì: 49450 - 24190
Truyền Thống
09-08-2022
Giải Năm: 9133 - 9537 - 9829 - 7490 - 4817 - 6589
Truyền Thống
02-08-2022
Giải Nhất: 79490
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top