Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 97 xổ số Truyền Thống từ ngày: 01/08/2022 - 28/01/2023
Truyền Thống
10-12-2022
Giải Bốn: 6947 - 1997 - 8780 - 3491
Truyền Thống
09-12-2022
Giải Năm: 4432 - 5499 - 8338 - 5697 - 8679 - 7236
Truyền Thống
26-11-2022
Giải Năm: 9572 - 8397 - 0675 - 4046 - 1647 - 9982
Truyền Thống
24-11-2022
Giải Bốn: 6533 - 5487 - 5262 - 6897
Truyền Thống
15-11-2022
Giải Nhì: 00497 - 25741
Truyền Thống
25-10-2022
Giải Ba: 18849 - 52967 - 20498 - 02113 - 21235 - 00297
Truyền Thống
22-10-2022
Giải Ba: 96231 - 22899 - 54741 - 08898 - 00597 - 66057
Truyền Thống
20-10-2022
Giải Năm: 3670 - 4516 - 1189 - 0214 - 4497 - 1524
Truyền Thống
15-10-2022
Giải Bốn: 3001 - 0497 - 3257 - 6858
Truyền Thống
10-10-2022
Giải Ba: 78697 - 14684 - 18932 - 79736 - 28498 - 50030
Truyền Thống
08-10-2022
Giải Bốn: 1804 - 6793 - 2893 - 8197
Truyền Thống
05-10-2022
Giải Bốn: 3784 - 1825 - 7897 - 5657
Truyền Thống
01-10-2022
Giải Năm: 6197 - 4436 - 6869 - 5712 - 5950 - 6313
Truyền Thống
13-09-2022
Giải Bốn: 7684 - 5001 - 9636 - 8397
Truyền Thống
11-09-2022
Giải Bốn: 2349 - 1167 - 2271 - 6497
Truyền Thống
24-08-2022
Giải Nhì: 19597 - 96488
Truyền Thống
12-08-2022
Giải Ba: 83289 - 82224 - 72392 - 74037 - 55906 - 71697
Truyền Thống
11-08-2022
Giải Năm: 9294 - 5523 - 0851 - 6678 - 6552 - 6797
Truyền Thống
08-08-2022
Giải Nhì: 25934 - 27097
Truyền Thống
01-08-2022
Giải Năm: 5081 - 2597 - 1948 - 0507 - 0291 - 3793
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top