Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Xem thống kê lô tỉnh trong khoảng ngày theo 2 số cuối. Ví dụ 08, 18, 28,...
Thống kê dãy số 99 xổ số Truyền Thống từ ngày: 09/06/2022 - 06/12/2022
Truyền Thống
30-11-2022
Giải Năm: 8490 - 1279 - 3981 - 7199 - 9982 - 5959
Truyền Thống
28-11-2022
Giải Nhì: 23237 - 17499
Truyền Thống
21-11-2022
Giải Ba: 86711 - 73926 - 59382 - 58525 - 08199 - 09891
Truyền Thống
15-11-2022
Giải Năm: 2704 - 2016 - 1614 - 0178 - 3411 - 3799
Truyền Thống
12-11-2022
Giải Năm: 1365 - 6036 - 4279 - 6699 - 2617 - 9526
Truyền Thống
02-11-2022
Giải Bốn: 4034 - 7999 - 8026 - 7738
Truyền Thống
24-10-2022
Giải ĐB: 05499
Truyền Thống
22-10-2022
Giải Nhất: 10399
Truyền Thống
22-10-2022
Giải Ba: 96231 - 22899 - 54741 - 08898 - 00597 - 66057
Truyền Thống
12-10-2022
Giải Bốn: 2449 - 8653 - 9499 - 0010
Truyền Thống
09-10-2022
Giải Ba: 86171 - 44020 - 38870 - 68078 - 28970 - 96499
Truyền Thống
05-10-2022
Giải Nhì: 29399 - 08507
Truyền Thống
02-10-2022
Giải Năm: 8682 - 2452 - 1507 - 1839 - 2299 - 0283
Truyền Thống
27-09-2022
Giải Nhì: 07899 - 14634
Truyền Thống
20-09-2022
Giải Bốn: 9164 - 3207 - 6899 - 0093
Truyền Thống
20-09-2022
Giải Năm: 0799 - 2165 - 7646 - 4794 - 0908 - 0008
Truyền Thống
11-09-2022
Giải Ba: 48714 - 13415 - 43233 - 47562 - 05148 - 54399
Truyền Thống
07-09-2022
Giải Nhì: 78799 - 03878
Truyền Thống
07-09-2022
Giải Ba: 13499 - 40399 - 00736 - 26519 - 77848 - 43755
Truyền Thống
04-09-2022
Giải Năm: 7521 - 1955 - 8223 - 7024 - 1399 - 5665
Truyền Thống
01-09-2022
Giải Bốn: 5838 - 2680 - 0316 - 1899
Truyền Thống
30-08-2022
Giải Bốn: 5869 - 8694 - 2210 - 7799
Truyền Thống
28-08-2022
Giải Năm: 7981 - 5798 - 9718 - 8950 - 1299 - 9004
Truyền Thống
16-08-2022
Giải Bốn: 2899 - 1421 - 4333 - 6106
Truyền Thống
14-08-2022
Giải Ba: 96299 - 28353 - 21524 - 76131 - 26295 - 69804
Truyền Thống
13-08-2022
Giải Năm: 6873 - 5940 - 3430 - 6666 - 8160 - 1699
Truyền Thống
10-08-2022
Giải Bốn: 3715 - 6243 - 8815 - 2599
Truyền Thống
07-08-2022
Giải Bốn: 8759 - 8509 - 1662 - 6999
Truyền Thống
30-07-2022
Giải Nhì: 98099 - 05132
Truyền Thống
27-07-2022
Giải Bốn: 7099 - 8552 - 5600 - 5581
Truyền Thống
26-07-2022
Giải Nhì: 14877 - 72399
Truyền Thống
22-07-2022
Giải Ba: 79626 - 58052 - 46399 - 46795 - 33274 - 08210
Truyền Thống
16-07-2022
Giải Năm: 7806 - 5487 - 9072 - 5446 - 0798 - 2999
Truyền Thống
10-07-2022
Giải Nhì: 13999 - 53713
Truyền Thống
28-06-2022
Giải Nhì: 56408 - 12899
Truyền Thống
28-06-2022
Giải Năm: 2699 - 1231 - 9403 - 2172 - 8141 - 3796
Truyền Thống
25-06-2022
Giải Ba: 15066 - 24443 - 15882 - 26308 - 82699 - 79139
Truyền Thống
11-06-2022
Giải Năm: 4227 - 5014 - 5099 - 4763 - 3227 - 4269
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top