Thống kê theo miền
Xem thống kê
Nhập số lần quay của tỉnh nhỏ nhất 1 lần và lớn nhất 50 lần. Có thể tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê tần suất trong 2 lần quay xổ số Miền Bắc
02 2 lần (1.85%)
07 2 lần (1.85%)
08 2 lần (1.85%)
09 2 lần (1.85%)
10 2 lần (1.85%)
15 2 lần (1.85%)
17 2 lần (1.85%)
21 6 lần (5.56%)
35 2 lần (1.85%)
41 2 lần (1.85%)
51 2 lần (1.85%)
55 2 lần (1.85%)
56 2 lần (1.85%)
59 2 lần (1.85%)
60 2 lần (1.85%)
61 2 lần (1.85%)
64 2 lần (1.85%)
70 2 lần (1.85%)
71 4 lần (3.7%)
84 2 lần (1.85%)
88 10 lần (9.26%)
89 4 lần (3.7%)
91 2 lần (1.85%)
98 2 lần (1.85%)
00 2 lần (1.85%)
20 2 lần (1.85%)
23 2 lần (1.85%)
28 2 lần (1.85%)
31 4 lần (3.7%)
36 2 lần (1.85%)
40 2 lần (1.85%)
42 2 lần (1.85%)
48 4 lần (3.7%)
57 2 lần (1.85%)
58 4 lần (3.7%)
67 2 lần (1.85%)
73 2 lần (1.85%)
77 2 lần (1.85%)
80 2 lần (1.85%)
86 2 lần (1.85%)
87 2 lần (1.85%)
90 2 lần (1.85%)
95 2 lần (1.85%)
Thống kê - xổ số Miền Bắc
Back to top