Thống kê theo miền
Xem thống kê
Nhập số lần quay của tỉnh nhỏ nhất 1 lần và lớn nhất 50 lần. Có thể tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê tần suất trong 2 lần quay xổ số Miền Bắc
03 2 lần (1.85%)
11 4 lần (3.7%)
22 4 lần (3.7%)
26 2 lần (1.85%)
28 2 lần (1.85%)
29 2 lần (1.85%)
34 2 lần (1.85%)
35 2 lần (1.85%)
37 6 lần (5.56%)
41 2 lần (1.85%)
48 4 lần (3.7%)
56 2 lần (1.85%)
65 2 lần (1.85%)
66 4 lần (3.7%)
67 2 lần (1.85%)
69 4 lần (3.7%)
76 4 lần (3.7%)
77 2 lần (1.85%)
82 4 lần (3.7%)
83 6 lần (5.56%)
84 2 lần (1.85%)
86 4 lần (3.7%)
92 4 lần (3.7%)
94 2 lần (1.85%)
05 2 lần (1.85%)
13 2 lần (1.85%)
17 4 lần (3.7%)
23 2 lần (1.85%)
36 2 lần (1.85%)
38 2 lần (1.85%)
42 2 lần (1.85%)
43 2 lần (1.85%)
46 2 lần (1.85%)
50 4 lần (3.7%)
51 2 lần (1.85%)
72 2 lần (1.85%)
81 2 lần (1.85%)
88 4 lần (3.7%)
Thống kê - xổ số Miền Bắc
Back to top