Thống kê theo tỉnh
Xem thống kê
Nhập số lần quay của tỉnh nhỏ nhất 1 lần và lớn nhất 50 lần. Có thể tra cứu theo lô hoặc giải đặc biệt.
Thống kê tần suất trong 2 lần quay Xổ số Truyền Thống
11 2 lần (5%)
28 1 lần (2.5%)
29 1 lần (2.5%)
34 1 lần (2.5%)
35 1 lần (2.5%)
37 2 lần (5%)
41 1 lần (2.5%)
48 1 lần (2.5%)
56 1 lần (2.5%)
65 1 lần (2.5%)
66 1 lần (2.5%)
67 1 lần (2.5%)
69 2 lần (5%)
82 2 lần (5%)
83 3 lần (7.5%)
84 1 lần (2.5%)
86 1 lần (2.5%)
92 2 lần (5%)
05 1 lần (2.5%)
13 1 lần (2.5%)
17 2 lần (5%)
22 1 lần (2.5%)
36 1 lần (2.5%)
38 1 lần (2.5%)
43 1 lần (2.5%)
46 1 lần (2.5%)
50 2 lần (5%)
72 1 lần (2.5%)
81 1 lần (2.5%)
88 2 lần (5%)
Thống kê - xổ số Truyền Thống
Back to top